BETINGELSER!

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 


Indledning

Sikringsforum er leverandør af sikrings- og opbevaringsskabe samt tyverimærkning og andre beslægtede produkter til de danske skoler, institutioner, sportscenter, virksomheder og arbejdspladser i den offentlige og private sektor. Aftalen mellem køber og sælger består af oplysningerne sælgeren giver om købet i bestillingsløsningen i webshoppen (herunder blandt andet oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, andre egenskaber, pris og leveringsbetingelser), eventuel direkte korrespondance mellem parterne (for eksempel e-mail) samt disse salgsbetingelser. Ved modstrid mellem 1) oplysningerne sælgeren har givet om købet i bestillingsløsningen i webshop, 2) direkte korrespondance mellem parterne og 3) vilkårene i salgsbetingelserne, går direkte korrespondance mellem parterne og oplysningerne givet i bestillingsløsningen foran salgsbetingelserne, så frem det ikke strider mod bindende lovgivning. 


Sikringsforum henvender sig fortrinsvis til kunder som er registreret med et CVR eller EAN nummer.

 

Parterne

 

Sælger er:

Firmanavn:    Sikringsforum

Adresse:        Tamsborgvej 46A, 3400 Hillerød

E-mail:           info@sikringsforum.dk

Telefon:         22 79 60 68

CVR:             29265445

 

Køber er den virksomhed, tilkendegivet ved virksomhedens CVR eller EAN nummer, det bestilles på vegne af. Sælger forudsætter at den som foretager en bestilling på vegne af en virksomhed har bemyndigelse til det. Sælger kan ikke stå til ansvar hvis dette ikke er tilfældet. Sælger omtales i det følgende som “Sikringsforum”, “sælger”, “vi”, “os”, ”vor” eller “vores”. Køber bliver i det følgende benævnt “køber”, “du”, “dig”, “din“ eller “dit”. 

 

Priser

Alle vores priser vises som standard inkl. moms, eksklusive fragt, og købers betalingsomkostninger hvis ikke andet er anført i beskrivelsen af varen i shoppen. Priserne er dagspriser og er opgivet i danske kroner. Sikringsforum ændrer priserne på produkterne ud fra ændringer i valutakurser, nye priser fra vores producenter og den generelle omkostnings-/prisudvikling. Prisændringer den ene eller anden vej påvirker ikke allerede bekræftede ordrer. Fremsendte skriftlige tilbud fra Sikringsforum gælder i 1 måned, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Ved store ændringer i råvarepriser, valutakurser eller anden Force Majeure som Sikringsforum ikke er herre over, kan Sikringsforum vælge at annullere sit tilbud.

 

Aftaleindgåelse

Aftalen er bindende for begge parter når din bestilling er registreret på vores server (datamaskine) eller på e-mail. En part er alligevel ikke bundet af aftalen, hvis der har forekommet skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i webshop, e-mail eller i køberens bestilling, og den anden part indså eller burde have indset at der forelå en fejl. Ved hver bestilling skal du acceptere vilkårene i vores handelsbetingelser. Du opfordres til at læse betingelser og vilkår grundigt, og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig. Alle aftaler indgås på dansk.

 

Ordrebekræftelse

Når du har godkendt købet i webshoppen, vil du modtage en foreløbig bekræftelse på din bestilling på e-mail. Din bestilling vil så videresendes fra webshop til en af vores ordrebehandlere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende dig en endelig ordrebekræftelse. Kvalitetssikringen består i at kontrollere at vi er leveringsdygtige i tråd med din bestilling, at vi har tilfredsstillende information om leveringsadresse samt at virksomheden det bestilles på vegne af har tilfredsstillende kreditværdighed (gælder ved valg af faktura som betalingsform).

 

Betalingsbetingelser

Virksomheder kan vælge at betale efter levering med faktura. (Vi sender gerne via EAN nr.) Ved fakturering gælder som udgangspunkt betaling 8 dage netto kontant, og Sikringsforum forbeholder sig retten til forlods at foretage kreditcheck. Ved for sen indbetaling kan Sikringsforum opkræve rykkegebyr på kr. 100,- pr rykker plus morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Sikringsforum har ejendomsret/salgspant i de solgte varer som sikkerhed for sit krav på købssummen samt evt. renter og omkostninger. Når købesummen er modtaget, overdrages ejendomsretten til kunden.

På www.netshopforum.dk (som ejes af Sikringsforum) kan du PT ikke vælge at betale med betalingskort. Private kunder kan vælge kontantbetaling via bankoverførsel. Kontakt os omkring denne betalingsform.


Leveringstid 

Transporttiden er afhængig af varens beskaffenhed, bestillingens størrelse, samt hvor i landet varerne skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som afsendelsestidspunkt fra vores lager. Normalt sendes lagerførte varer indenfor 8 dage efter indkommen ordre. Enkelte varer eller projekt salg har længere leveringstid. Tag kontakt på telefon 2279 6068 eller send e-mail til info@sikringsforum.dk hvis du ønsker at aftale en speciel leveringstid. Når Sikringsforum har modtaget og registreret din ordre, vil den enkelte vare blive reserveret til dig i vores system. Således kan Sikringsforum garantere at ”først til mølle” også får først leveret, selv om andre varer på den samme ordre ikke er leveringsklare.

 

Forsinkelse

Forsinket levering giver ikke køber ret til erstatning eller annullering uden at dette er skriftligt accepteret af Sikringsforum.

  

Montering, fragt og levering

Det beskrives normalt på en vare, om produktet leveres monteret eller ej. Hvis produktets karakter kræver det, inkluderes de nødvendige betjenings- og installationsinstruktioner.

Sikringsforum sender til hele Danmark. Levering der ikke kan sendes som alm. pakke og brevpost foregår til modtagerens adresse på gadeniveau, ”til kantsten”. Montage eller anden godshåndtering på modtagerens adresse, er ikke inkluderet medmindre dette er specificeret i en skriftlig aftale. Risikoen for varen går over til køberen når varen er overtaget af køberen i henhold til aftalen. Hvis køberen undlader at overtage en vare som er stilet til hans eller hendes rådighed efter aftalen, har køberen stadigvæk risikoen for tab eller skade som ikke skyldes egenskaber ved varen selv.

 

Undersøgelse af varen - varemodtag

Når du modtager varen, skal du undersøge om den svarer overens med bestillingen, om den er blevet skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen/emballage er skadet under transport, SKAL dette påskrives fragtbrevet ved modtagelse af varen. Bed chaufføren eller udleveringsstedet om at signere. Meld skaden skriftligt til os omgående og inden 6 dage med dokumentation i form af billeder eller lignende. Skader som ikke er anmærkes på fragtbrevet ved modtagelse berettiger ikke erstatning. 

 

Returnering

Returnering af varer kan ikke ske uden foregående aftale med Sikringsforum. Ved eventuel aftalt returnering til Sikringsforums lager vil varens værdi blive fastsat til sælgers dækning af omkostninger (minimum -25% af fakturabeløb). Varen skal være ubrugt og med original emballage. Køber betaler selv alle omkostninger og erstatning til sælger. Bestilte varer som ikke er en standard lagervare hos Sikringsforum, gælder returretten ikke. OBS: Tyverimærkning og mærkning generelt er ikke en standard lagervare, da de altid designes ud fra kundens ønsker. Derfor gælder returretten ikke på disse.

 

Send venligst ikke varer retur uden først at have aftalt dette med Sikringsforum. Retur uden aftale krediteres ikke.

 

Reklamation ved mangler

Hvis der foreligger en mangel ved levering af varen, skal du indenfor rimelig og kort tid efter modtagelse, give os en tilbagemelding om manglen. Loven henviser til at du skal gøre ting “indenfor rimelig tid”. Sikringsforum tillader sig i denne sammenhæng at tolke dette som mindre end 7 dage fra du har modtaget varen. Hvis leverancen har en mangel og dette ikke skyldes dig - eller forhold på din side, skal vi vælge mellem at rette den manglende ordre, ombytning af varen - eller at kompensere manglen ved at give et prisafslag, hvis dette kan accepteres. Vi skal foretage udbedring eller ombytning indenfor rimelig tid. Udbedring eller ombytning skal foretages uden omkostninger og uden væsentlig ulempe for dig.

 

Hvis du modtager fejlbehæftede eller mangelfulde varer i forhold til ordrebekræftelsen, og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos os, har vi egne rutiner for at håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt os snarest muligt på telefon eller send en e-mail direkte til info@sikringsforum.dk Vi vil derefter undersøge hvad der er sket i sagen. Send venligst ikke varer retur, uden først at have en aftale med Sikringsforum. 

 

Garanti

På alle varer undtaget tyverimærkning og mærkning generelt samt speciel fremstillet løsninger der ikke er en standardvarer, er der som minimum 1 års reklamationsret ved normal brug (ej slidtage). Hvis du reklamerer på en vare indenfor tidsfristen, har vi egne rutiner til at løse dit problem så hurtigt som muligt. Kontakt os på telefon 22 79 60 68 eller send en e-mail direkte til info@sikringsforum.dk

 

Reservation 

Vi tilstræber os i at give dig så korrekt information som muligt om vores produkter. Vi tager imidlertid forbehold for at skrive-/ trykfejl kan forekomme, noget som kan indebære at vi ikke kan levere i henhold til den information som er givet i vores webshop, i vores markedsføring eller på anden måde. Videre forbeholder vi os retten til at annullere din bestilling eller dele af denne, hvis produktet er udsolgt eller udgået fra vores sortiment. Ved situationer med udsolgt eller udgået vil du få melding om dette, eventuelt sammen med information om hvad vi kan tilbyde i stedet for. Du vil få muligheden for at acceptere vores nye tilbud med de ændringer vi angiver i forhold til din bestilling, eller annullere bestillingen.

 

På grund af produktionstekniske årsager, samt dataskærmens evne til at gengive farver, kan der forekomme farveafvigelse på varerne som vises i shoppen. Der tages også forbehold om produkt- og konstruktionsændringer. Vi tager forbehold mod hændelser som ligger udenfor vores kontrol som f.eks. krig, jordskælv, oversvømmelser, forsinket levering, pandemier osv., også kaldet force majeure. Der tages desuden forbehold om prisændringer og det er prisen som fremkommer på endelig ordrebekræftelse som gælder. Vores ansvar er, uanset forhold, begrænset til varens fakturaværdi, og kan ikke belastes for evt. følge- eller meromkostninger.

 

Tvister

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på info@sikringsforum.dk Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan eventuelle tvister i visse tilfælde løses efter dansk ret. Bringes sagen ind for domstolene, skal den afgøres i sælgers værneting.